پست های مربوط به فرصتی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی فرصتی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Never be afraid to start over.
It's a chance to rebuild your life the way you wanted all along.

هرگز از شروع دوباره نترسید.
این فرصتی است که زندگی خود را آنطور که همیشه می خواستید بازسازی کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Night is an opportunity to think of your dreams, maybe tomorrow morning your most unlikely wish fulfill

شب فرصتی است تا به رویاهایتان فکر کنید، شاید صبح فردا محال ترین ارزویتان براورده شود

‌‌‌‌‌‌.࿐

Take every chance in life, because some things only happen once.

هیچ فرصتی رو تو زندگیت از دست نده، چون بعضی چیزا فقط یکبار اتفاق می افته.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Night is an opportunity to think of your dreams,
maybe tomorrow morning your most unlikely wish fulfill...

شب فرصتی است تا به رؤیاهایتان فکر کنید، شاید صبحِ فردا محال‌ترین آرزویتان برآورده شود.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Within every problem is an opportunity. Don't give up!

درون هر مشکلی یه فرصتی وجود داره.
تسلیم نشو!

.࿐

Never cry for the person who hurts you. Just smile and say: Thanks for giving me the chance to find someone better than you...

هرگز برای شخصی که بهت آسیب زده، گریه نکن.
فقط لبخند بزن و بگو:
ممنون که بهم فرصتی دادی تا فردی بهتر از تورو پیدا کنم.


Always live

your journey is your own, take your time and enjoy each stop. every delay happens for a reason and every hardship is a chance to grow.

سفرت متعلق به خودته، براش وقت بذار و از هر توقفش لذت ببر.
هر تاخیری به یه دلیلی اتفاق میوفته و هر سختی فرصتی برای رشده.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Night is an opportunity to think of your dreams,
maybe tomorrow morning your most unlikely wish fulfill...

شب فرصتی است تا به رؤیاهایتان فکر کنید، شاید صبحِ فردا محال‌ترین آرزویتان برآورده شود.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Within every problem is an opportunity. Don't give up!

درون هر مشکلی یه فرصتی وجود داره.
تسلیم نشو!

.࿐

وقتی مدام تو رابطه همدیگرو قضاوت میکنیم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه