کپشن های مربوط به تماماً

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تماماً

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

#انگیزشی ..

جایی در زندگی‌ام می‌ایستم و میگویم:
این تماماً من بود...
که دوام آورد، که ادامه داد...
و رسید...!


. .

قلبی دارم که .
صاحبش تو هستی ...
چشمانی دارم که قفل تو چشماته..
نگاهی دارم .
که متعلق به توست ...
فکر و ذهنی دارم که دائم درگیر توست
من تماماًدرگیر تو ام ای دلبر...
من تماماً متعلق به توام ..
و تماماً خواهان عشق تو..!...•
. .

قلبی دارم که صاحبش تو هستی...
چشمانی دارم که قفل تو چشماته..
نگاهی دارم که متعلق به توست...
فکر و ذهنی دارم که دائم درگیر توست..
من تماماًدرگیر تو ام ای دلبر...
من تماما متعلق به تو..
و تماما خواهان عشق تو..!!..•


‌. .

عشق دیدار دو روح است که تاریکی ها
و روشنایی های وجود یکدیگر را تماماً
پذیرفته اند!!

در زمان حال زیستن , چیزی جز حُضور داشتن نیست. حضور داشتن در اکنون و اینجا. «آبتنی کردن در حوضچه‌ی اکنون» به طوری که تماماً خیس و شسته شوی.
در زمان حال زیستن یعنی با توجه و حضور قلب به کاری پرداختن...
کودکان از این روحیه برخوردارند که چون سرگرمِ کاری می‌شوند با تمام دل و تمامِ جان، مشغول آن می‌شوند و این یعنی زیستن در لحظه. اغلب ما وقت انجام کاری، تمام حواس و توجه خود را معطوف آن نمی‌کنیم و از نوعی پراکندگی و تفرقه‌ی خاطر، رنج می‌بَریم.

زندگی در کودکان، سرشار، تپنده و تازه است...
شادابی، سبکبالی، صفای خاطر،
تجربه‌ی بی‌واسطه‌ی هستی، سادگی و نگاه رازآمیز به جهان، از مؤلفه‌‌های کودکانگی است.
"نزد عیسی آمدند و گفتند: چه کسی در ملکوت آسمان بزرگتر است؟ آنگاه عیسی طفلی را برپای داشت و گفت: هر آینه به شما می‌گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز به ملکوت آسمان ره نمی‌یابید"


باید بوسه زد برنجابت قدم هایی که برمیداری… ؛
چهرهٔ معصومانه ات زیرنقاب چادر ،
گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت…
نجابت صدایت ،صلابت گام هایت، دل رحیمت …
رفتار زهرا گونه ات تماماً ،
بوی عطر”خدا “می دهد … ؛

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

انگیزشی, جایی, زندگیام, میایستم, میگویم, تماماً, دوام, آورد, ادامه, رسید, قلبی, دارم, صاحبش, هستی, چشمانی, چشماته, نگاهی, متعلق, توست, ذهنی, دائم, درگیر, دلبر, توام, خواهان, دیدار, تاریکی, روشنایی, وجود, یکدیگر, پذیرفته, زمان, زیستن, چیزی, حُضور, داشتن, نیست, حضور, اکنون, اینجا, آبتنی, کردن, حوضچهی, طوری, شسته, یعنی, توجه, کاری, پرداختن, کودکان, روحیه, سرگرمِ, میشوند, تمامِ, مشغول, لحظه, اغلب, انجام, حواس, معطوف, نمیکنیم, نوعی, پراکندگی, تفرقهی, خاطر, میبَریم, سرشار, تپنده, تازه, شادابی, سبکبالی, صفای, تجربهی, بیواسطهی, سادگی, رازآمیز, جهان, مؤلفههای, کودکانگی, عیسی, آمدند, گفتند, ملکوت, آسمان, بزرگتر, آنگاه, طفلی, برپای, آینه, بازگشت, نکنید, کوچک, نشوید, هرگز, نمییابید, باید, بوسه, برنجابت, هایی, برمیداری, چهرهٔ, معصومانه, زیرنقاب, چادر, وجودی, پنهان, کرده, چادرت, صدایت, صلابت, هایت, رحیمت, رفتار, زهرا, گونه, عطرخدا,