کپشن های مربوط به علادی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی علادی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

میان این آدمهایی که
می آیند و
می روند ...
یک نفر اما
یادش تا همیشه خواهد ماند
و تا آخر عمر هربار که حرف عشق شود
جز او به یاد کسی نخواهی افتاد ...️

مسلم علادی️️️

نمیدانم #تُ
از اینکه تمام آرزوهای یکنفر به خودت ختم میشود
چه احساسی داری
من اما

از اینکه تمام آرزوهایم به #تُ ختم میشود
عاشقم . . .


#مسلم_علادی


وقتی کسی چه مقصر باشد چه بی تقصیر، از شما عذر خواهی می‌کند، به خودتان مغرور نشوید ...!
وقتی کسی پا پیش می‌گذارد و به سمتتان می‌آید، آن را دلیلی بر بهتر بودن خودتان ندانید !
شاید او فقط "شهامتی" در قلبش دارد که شما ندارید ...
شاید او می‌داند که غرور، بعضی وقت‌ها بزرگترین موقعیت‌های خوشبختی را از آدم می‌گیرد ، اما شما هنوز ندانید !


. مسلم علادی

. .

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...
#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...

#مسلم_علادی

- شاید خودت ندانی
اما
هنوز هم که هنوزه
شبها در آغوش من ، به خواب میروی.

#مسلم_علادی

از همان روزی که دیگر وقتی مرا می‌دیدی روسری‌ات را مرتب میکردی ...
موهایت را از صورتت جمع می‌کردی و پشت گوشَت می‌انداختی ...
باید می‌دانستم که دیگر جای تمام عاشقانه‌های من هم
همان پشت گوشَت خواهد بود ...
#مسلم_علادی

بعضی شب‌ها
یک شب نیستند،
هزار سالند!
نمی‌دانم چند ساله‌ام...
منی که از این شب‌ها کم نداشته‌ام...

#مسلم_علادی


#mim.

✿ کپشن خاص ✿

- این چهارشنبه یِ آخرِ سالی ،
هیچ سوری برایم ،
آمدنت نمی شود !!

#مسلم_علادی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

میان, آدمهایی, آیند, روند, یادش, همیشه, خواهد, ماند, هربار, نخواهی, افتاد, مسلم, علادی, نمیدانم, اینکه, تمام, آرزوهای, یکنفر, خودت, میشود, احساسی, داری, آرزوهایم, عاشقم, مسلمعلادی, وقتی, مقصر, باشد, تقصیر, میکند, خودتان, مغرور, نشوید, میگذارد, سمتتان, میآید, دلیلی, بهتر, بودن, ندانید, شاید, شهامتی, قلبش, دارد, ندارید, میداند, بعضی, وقتها, بزرگترین, موقعیتهای, خوشبختی, میگیرد, هنوز, تاریخ, تولدمان, نگاه, نکنید, متولد, پنجیم, هفتاد, زخمهایمان, دلهامان, خاطراتمان, سنمان, انتظاری, چشمهامان, کشیدهاند, روزهایی, شدنش, ترسیدهایم, شبهایی, هیچگاه, نرسیدهاند, آنهایی, بپرسید, رویاهامان, داشتند, تنهامان, گذاشتند, شدیم, زودتر, آنچه, باید, بیشتر, مردیم, بسیار, دوست, هرچقدر, کلنجار, میروید, میبینید, وصلهی, نیست, بهترین, لحظاتتان, یکدفعه, کاری, خشکتان, میزند, میپرسید, همان, آدمیست, ایییین, برای, بدست, آوردنش, تلاش, میکنم, علاقهمند, اینگونه, واقع, لحظهی, زندگیتان, ناگهانی, داشته, باشید, زدنِ, اصولا, دوستش, داریم, خیلی, دردناک, کنار, گذاشتنشان, خوبی, زیادی, گذشت, احساستان, مسلط, شدید, رفتارها, تصمیم, درستی, گرفتهاید, میبالید, کپشن, هنوزه, آغوش, خواب, روزی, دیگر, میدیدی, روسریات, مرتب, میکردی, موهایت, صورتت, گوشَت, میانداختی, میدانستم, نیستند, هزار, سالند, سالهام, نداشتهام, چهارشنبه, آخرِ, سالی, سوری, برایم, آمدنت,