کپشن های مربوط به علادی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی علادی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...
#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...

#مسلم_علادی

- شاید خودت ندانی
اما
هنوز هم که هنوزه
شبها در آغوش من ، به خواب میروی.

#مسلم_علادی

از همان روزی که دیگر وقتی مرا می‌دیدی روسری‌ات را مرتب میکردی ...
موهایت را از صورتت جمع می‌کردی و پشت گوشَت می‌انداختی ...
باید می‌دانستم که دیگر جای تمام عاشقانه‌های من هم
همان پشت گوشَت خواهد بود ...
#مسلم_علادی

بعضی شب‌ها
یک شب نیستند،
هزار سالند!
نمی‌دانم چند ساله‌ام...
منی که از این شب‌ها کم نداشته‌ام...

#مسلم_علادی


#mim.

✿ کپشن خاص ✿

- این چهارشنبه یِ آخرِ سالی ،
هیچ سوری برایم ،
آمدنت نمی شود !!

#مسلم_علادی

بعضی شب ها
یک شب نیستند
هزار سالند
نمی دانم چند ساله ام
منی که از این شب ها کم نداشته ام

#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

هیچگاه وقتی کسی مقصر باشد یا بی تقصیر، از شما عذر خواهی میکند
به خودتان مغرور نشوید ...
وقتی کسی پا پیش میگذارد و به سمتتان می آید، آن را دلیلی بر بهتر بودن خودتان ندانید ...
شاید او فقط "شهامتی" در قلبش دارد که شما ندارید
شاید او می‌داند که غرور بعضی وقت ها بزرگترین موقعیت‌های خوشبختی را از آدم میگیرد اما شما هنوز ندانید.

#مسلم_علادی

هیچگاه وقتی کسی مقصر باشد یا بی تقصیر، از شما عذر خواهی میکند
به خودتان مغرور نشوید ...
وقتی کسی پا پیش میگذارد و به سمتتان می آید، آن را دلیلی بر بهتر بودن خودتان ندانید ...
شاید او فقط "شهامتی" در قلبش دارد که شما ندارید
شاید او می‌داند که غرور بعضی وقت ها بزرگترین موقعیت‌های خوشبختی را از آدم میگیرد اما شما هنوز ندانید

#مسلم_علادی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

تاریخ, تولدمان, نگاه, نکنید, اینکه, متولد, پنجیم, هفتاد, زخمهایمان, دلهامان, خاطراتمان, سنمان, انتظاری, چشمهامان, کشیدهاند, روزهایی, شدنش, ترسیدهایم, شبهایی, هیچگاه, نرسیدهاند, آنهایی, بپرسید, رویاهامان, داشتند, تنهامان, گذاشتند, بزرگ, شدیم, زودتر, آنچه, باید, عاشق, بیشتر, مردیم, بسیار, مسلم, علادی, بعضی, دوست, دارید, هرچقدر, خودتان, کلنجار, میروید, میبینید, وصلهی, نیست, ترین, بهترین, لحظاتتان, یکدفعه, کاری, میکند, خشکتان, میزند, هربار, میپرسید, همان, آدمیست, ایییین, برای, بدست, آوردنش, تلاش, میکنم, علاقهمند, اینگونه, آدمها, واقع, لحظهی, زندگیتان, ناگهانی, داشته, باشید, زدنِ, اصولا, دوستش, داریم, خیلی, دردناک, کنار, گذاشتنشان, خوبی, دارد, وقتی, زیادی, گذشت, احساستان, مسلط, شدید, رفتارها, تصمیم, درستی, گرفتهاید, میبالید, مسلمعلادی, کپشن, شاید, ندانی, هنوز, هنوزه, آغوش, خواب, روزی, دیگر, میدیدی, روسریات, مرتب, میکردی, موهایت, صورتت, گوشَت, میانداختی, میدانستم, تمام, خواهد, نیستند, هزار, سالند, نمیدانم, سالهام, نداشتهام, چهارشنبه, آخرِ, سالی, سوری, برایم, آمدنت, مقصر, باشد, تقصیر, خواهی, مغرور, نشوید, میگذارد, سمتتان, دلیلی, بودن, ندانید, شهامتی, قلبش, ندارید, میداند, بزرگترین, موقعیتهای, خوشبختی, میگیرد,