کپشن های مربوط به مانکن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مانکن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

شهر از بالا قشنگه
لباس توی مانکن خوش فرمه
آدم ها از دور جذابن
لطفا فاصله مناسب رو حفظ کنید
تا قشنگ بمونی

. .

همین که موقع خرید سایزمونو از تن مانکن درمیارن ما را بس

شهر از بالا قشنگه
لباس توی مانکن خوش فرمه
آدم ها از دور جذابن
لطفا فاصله مناسب رو حفظ کنید
تا قشنگ بمونی

. .

به بعضیام باید گفت:
تو مث مانکن پشت ویترینی !
خوشتیپی ولی مغز نداری :)
آهو خیلی خوشگل بود .
یک روز یک پری سراغش اومد و بهش گفت: آهو جون!دوست داری شوهرت چه جور موجودی باشه؟

آهو گفت: من عاشق شدم, عاشق یه مرد خونسرد و خشن و زحمتکش.
اسمش جناب الاغه

پری آرزوی آهو رو برآورده کرد و آهو با یک الاغ ازدواج کرد.
شش ماه بعد آهو و الاغ برای طلاق سراغ حاکم جنگل رفتند.حاکم پرسید : علت طلاق؟
آهو گفت: توافق اخلاقی نداریم, این خیلی خره.حاکم پرسید:دیگه چی؟آهو گفت: شوخی سرش نمیشه, تا براش عشوه میام جفتک می اندازه.
حاکم پرسید:دیگه چی؟آهو گفت: آبروم پیش همه رفته , همه میگن شوهرم حماله.
حاکم پرسید:دیگه چی؟
آهو گفت: مشکل مسکن دارم , خونه ام عین طویله است.
حاکم پرسید:دیگه چی؟آهو گفت: اعصابم را خورد کرده , هر چی ازش می پرسم مثل خر بهم نگاه می کنه!!
حاکم پرسید:دیگه چی؟آهو گفت: تا بهش یه چیز می گم صداش رو بلند می کنه و عرعر می کنه.
حاکم پرسید:دیگه چی؟آهو گفت: از من خوشش نمی آد, همه اش میگه لاغر مردنی , تو مثل مانکن ها می مونی.
حاکم رو به الاغ کرد و گفت: آیا همسرت راست میگه؟الاغ گفت: آره!!

حاکم گفت: چرا این کارها رو می کنی ؟
الاغ گفت: واسه اینکه من خرم.
حاکم فکری کرد و گفت: خب خره دیگه چی کارش میشه کرد!!!


وقتی عاشق موجودی می شوید
مراقب باشید عشق چشم هایتان را کور نکند

#ﺑﻬﺸﺖ ﻭ #ﺟﻬﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:‌
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ , ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ , ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ , ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﭼﯿﻨﯽ , ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ , ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﮑﻨﻬﺎﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﯾﯿﺴﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺴﻬﺎﯾﺶ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ , ﺁﺷﭙﺰﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪﯼ , ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﺶ ﭼﯿﻨﯽ , ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻧﺶ ﻋﺮﺏ , ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ , ﺣﻮﺭﯾﻬﺎﯾﺶ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ ... !!!

ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻳﻬﻮﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻧﻔﺮﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﺯﻣﻴﻦ..
ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻴﮑﻨﻢ!


ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﻳﺪﻡ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺟﻠﻮﻯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ..

ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﻳﺎﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﻭ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻢ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺷﻪ!

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ:ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ؟ﺧﺐ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻪ!
ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺭﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﮕﻔﺖ!

ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻭﻧﻢ ﻳﻪ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺩﻳﮕﺴﺖ!
ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ.. ﻗﺮﺻﺎﻡ ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﻣﻦ .. ؟ !


ﭼﻪ ﺩﻭﺣﺮﻓﯿﻪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ .....


ﺍﯾﻦ ﻣﻦ! ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﻢ ، ﻧﻪ ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧﻢ .... ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ ...!


ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﭘﺮﺳﺖ ....


ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ ... ﺧﻮﺩﻩ ﺧﻮﺩﻡ ! ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ !


ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ !!


ﺳﻨﮕﯿﻦ ... ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ... ﻣﻐﺮﻭﺭ ... ﻗـﺎﻧﻊ .... ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺩﻩ


ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯿﻪ ﺯﯾﺎﺩ !!!


ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻪ


ﺳﯿﺮﺕ ﺁﺩﻣﯽ ؛ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﻡ


ﺭﺍﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿــﺮ ﻭ ﺑـــــــﺮﻭ


ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨــــﻮﻉ ﺍﺳﺖ

امان از دست این مانکنای جلوی مغازه ها...... امروز دماغ یکیشونو گرفتم گفت مگه مرض داری نگو صاحب مغازه بوده!!!

تو پاساژ راه ميرفتم که يهوخوردم به يه نفرو افتادزمين..
سريع رفتم بلندش کردم و گفتم: واقعا عذرخواهى ميکنم!

وقتى دستشو گرفتم ديدم طرف مانکن جلوى مغازه است..

اطرافمو که نگاه کردم ديدم يه يارو داره بهم نگاه ميکنه و يه لبخند تمسخر هم رو لباشه!

بهش گفتم:خنده داره؟خب من فکر کردم آدمه!
اما يارو چيزى نگفت!

خوب که دقت کردم ديدم اونم يه مانکن ديگست!
خیلی حالم بده... قرصام کجاست؟

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بالا, قشنگه, لباس, مانکن, فرمه, جذابن, لطفا, فاصله, مناسب, کنید, بمونی, همین, موقع, خرید, سایزمونو, درمیارن, بعضیام, باید, ویترینی, خوشتیپی, نداری, خیلی, خوشگل, سراغش, اومد, دوست, شوهرت, موجودی, باشه, عاشق, خونسرد, زحمتکش, اسمش, جناب, الاغه, آرزوی, برآورده, ازدواج, برای, طلاق, حاکم, جنگل, رفتند, پرسید, توافق, اخلاقی, نداریم, دیگه, شوخی, نمیشه, براش, عشوه, میام, جفتک, اندازه, آبروم, رفته, میگن, شوهرم, حماله, مشکل, مسکن, دارم, خونه, طویله, اعصابم, خورد, کرده, پرسم, نگاه, صداش, بلند, عرعر, خوشش, میگه, لاغر, مردنی, همسرت, راست, کارها, واسه, اینکه, فکری, کارش, وقتی, شوید, مراقب, باشید, هایتان, نکند, امان, مانکنای, جلوی, مغازه, امروز, دماغ, یکیشونو, گرفتم, صاحب, بوده, پاساژ, ميرفتم, يهوخوردم, نفرو, افتادزمين, سريع, بلندش, کردم, گفتم, واقعا, عذرخواهى, ميکنم, وقتى, دستشو, ديدم, جلوى, اطرافمو, يارو, داره, ميکنه, لبخند, تمسخر, لباشه, خنده, آدمه, چيزى, نگفت, اونم, ديگست, حالم, قرصام, کجاست,