پست های مربوط به کجاست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کجاست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


کجاست تا برایمان علیرضا قربانی را با صدای بلند در خیابان ولیعصر بخواند و خجالت نکشد و بخندد و بخندد و بخندد‌

「♡」

تو حواس من بودی
از وقتی رفتی...
همه سراغت را میگیرند
هی می پرسند
حواست کجاست؟

#نیلی_ق

. .

کجاست بارشی از ابرِ مهربانِ صدایت؟
که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه‌هایت

#حسین_منزوی

دلم گریه میخواد..
کجاست شونه هات
کجای ای حس آرامشم

. ..

کجاست بارشی
از ابر مهربان صدایت؟

. .

در زندگی‌ام بارها چیزی گم بوده است
وقتی نگاهم افتاده است به پنجره، به آینه.
وقتی صدای دست فروشی در سرم پیچیده است!

بارها در زندگی‌ام
دنبال چیزی بوده‌ام یا کسی که صدایم کند.

یا یک نگاه، که از آنسوی خیابان مرا دنبال کند...

همیشه در جایی گیر افتاده‌ام.
خیابان و مغازه‌ها از یادم رفته‌اند.
کودکی برایم گل می‌آورد.
زنی فال تعارف می‌کند.

حتی آن زمان که راننده‌ای فریاد می‌زند:
حواست کجاست...

تمام‌ این سال‌ها
تمام این ماه‌ها و روزها
در خاطراتت زندگی کرده‌ام!

و حواسم نبوده است...!

#مهران_رمضانیان

دلم میخاست الان تو اون کلبهه بودم
کنار شومینه قهوه میخوردم و اصلا نمی‌دونستم خاورمیانه کجاست

شیخ ابوسعید ابوالخیر در راه بود
گفت : هر جا که نظر می‌کنم
بر زمین همه گوهر ریخته 
و بر در و دیوار همه زر آویخته!
کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند ....

گفتند : کو؟ کجاست؟
گفت : همه جاست
هر جا که می‌توان خدمتی کرد ،
یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد
آن جا که غمگینی هست و آن جا که مسکینی هست. 
آن جا که یاری طالب محبت است و آن جا که رفیقی محتاج مُرُوَت ...

پرسیدم جهنم کجاست؟
گفت : قلبی را پیدا کن که نمی تواند دوستت داشته باشد.

کجاست عشق که تا قید آبرو بزنیم...


#بیژن_ترقی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

کجاست, برایمان, علیرضا, قربانی, صدای, بلند, خیابان, ولیعصر, بخواند, خجالت, نکشد, بخندد, حواس, بودی, وقتی, رفتی, سراغت, میگیرند, پرسند, حواست, نیلیق, بارشی, ابرِ, مهربانِ, صدایت, تشنه, مانده, هوای, زمزمههایت, حسینمنزوی, گریه, میخواد, شونه, کجای, آرامشم, زندگیام, بارها, چیزی, بوده, نگاهم, افتاده, پنجره, آینه, فروشی, پیچیده, دنبال, بودهام, صدایم, آنسوی, همیشه, جایی, افتادهام, مغازهها, یادم, رفتهاند, کودکی, میآورد, تعارف, میکند, زمان, رانندهای, فریاد, میزند, تمام, سالها, ماهها, روزها, خاطراتت, کردهام, حواسم, نبوده, میخاست, الان, کلبهه, بودم, کنار, شومینه, قهوه, میخوردم, اصلا, نمیدونستم, خاورمیانه, ابوسعید, ابوالخیر, میکنم, زمین, گوهر, ریخته, دیوار, آویخته, نمیبیند, نمیچیند, گفتند, میتوان, خدمتی, راحتی, غمگینی, مسکینی, یاری, طالب, محبت, رفیقی, محتاج, مُرُوَت, پرسیدم, جهنم, قلبی, پیدا, تواند, دوستت, داشته, باشد, آبرو, بزنیم, بیژنترقی,