پست های مربوط به کشیدن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کشیدن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

سه نوع از سکوت‌های گوشخراش:

- سکوت بین دو نفر که عاشق هم دیگه بودن.
- سکوت هنگام دوست‌ داشتن کسی که نتونی بهش ابراز کنی.
- سکوتی که حرفات ته کشیدن

‏می دونین گاهی چی آدما رو به هم نزدیک می کنه؟؟
‏درد کشیدن های شبیه هم و قوی‌ بودن های شبیه هم...!!!

. .

حضورت در قلبم
مثلِ نفس کشیدن است
آرام و بی‌صدا اما،همیشگی :)..
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
. .

درد کشیدن هر کدوم از ما تو این زندگی،
یه سبک مختلف از موسیقیه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

نشست کنارم سیگارش روشن کرد و توی سکوت شروع به کشیدن کرد یهو گفت ارزشش نداشت حتی اندازه سر سوزنم ارزشش نداشت...!

‏"اونو دوست داشتن شبیه نفس کشیدن هس، بیا از نفس کشیدن دست بردار.."

هیچ کس از دوست داشتن خسته نمی‌شه. آدم فقط از انتظار کشیدن، خودبین بودن، دروغ شنیدن، ببخشید گفتن و آزار رسوندن... خسته می‌شه. .


هیچ کس از دوست داشتن خسته نمیشه آدمـ فقط از انتظار کشیدن خودبین بودن دروغ شنیدن ببخشید گفتن و آزار رسوندن خسته میشه .

ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ғᴏʀ ʏᴏᴜ ɪs ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴛʜɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ...

انتظار برای رسیدن بهت قشنگترین انتظارکشیدن دُنیاست..️

.࿐

Human behavior is a reflection of the
suffering they suffer.

رفتار آدما انعکاس رنج هایی است که کشیدن.

.࿐