پست های مربوط به کمکت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کمکت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏آدمای زندگیتو اون روزی میشناسی که خودشون هزار و یک کار و مشکل دارن ولی میان کمکت و تنهات نمیذارن.


همیشه دوتا آدم یادت باشه
اونی که نادیده گرفتت وقتی بهش نیاز داشتی
اونی که کمکت کرد قبل اینکه ازش بخوای

میگف
من آدم‌تنها بودنم
نه اینکه مریض و افسرده باشم
ولی حالم بهتره
آرومترم
خودم بلدم خودمو
اذیت نمیشم سر بلد شدنم توسط کس دیگه
یا جنگ سر رابطه و هرچیز دیگه‌ای
من اینجوری میخندم
میگردم
میگریم
خسته‌میشم
پامیشم
خیلی قشنگه یکی این بین‌کمکت‌کنه
دلیل خندت شه
اشکاتو پاک‌کنه
ولی اینکه بمونه
اینکه ترس از دست دادنو داشته باشم
اینکه ناراحت بشم
و منتظر باشم
اذیتم میکنه
ترجیح میدم تنها و آروم باشم و رها کنم همه چی
من‌نه میتونم معشوق خوبی باشم
نه عاشق خوبی
من ادم تنها بودنم
#فا_بش

ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ʜᴇʟᴘs ʏᴏᴜ ғɪʀsᴛ, ᴋɴᴏᴡs ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴀᴛ ғᴀʟʟɪɴɢ ғᴇᴇʟs ʟɪᴋᴇ.

اونی که اول از همه کمکت میکنه، اونیه که میدونه زمین خوردن چه حسی داره...

.࿐

هیچوقت سه نفرو فراموش نکن
۱_ کسی که تو شرایط سخت کمکت کرد
۲_کسی که تو شرایط سخت قرارت داد
۳_کسی که تو شرایط سخت ولت کرد


.. ..

هرگز فراموش نکن کی تنهات گذاشت وقتی بهش نیاز داشتی و کی موند کمکت کرد قبل از این که حتی بخوایی بپرسی

✿ کپشن خاص ✿

- باید شعری بنویسم
که سخت باشد
که بیایی کمکم ..
تنهایی از پسش بر نیایم
شعری که لازم باشد
لبخند بزنی
عاشقانه نگاهم کنی
گونه ام را ببوسی و بگویی دوستت دارم..
دیوانه ؛
حالا به کمکت نیاز دارم
بسم الله...

#یونس_مقصودی

‏بعضی‌یا هستن وقتی دلگیری میخوان باهات حرف بزنن، آرومت کنن، کمکت کنن؛ اینا یه روز خودشون دلگیر شدن کسی کنارشون نموده، درد تنهایی رو می‌فهمن.


مـن نمیتونم کمکت کنم
ولـی هـر لحظـه کـه بـه تـو فکـر میکنم
لبخنـد میزنـم ♡

هیچوقت فراموش نکن وقتی همه داشتن بهونه میاوردن کی کمکت کرد ..!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آدمای, زندگیتو, روزی, میشناسی, خودشون, هزار, مشکل, دارن, میان, کمکت, تنهات, نمیذارن, همیشه, دوتا, یادت, باشه, اونی, نادیده, گرفتت, وقتی, نیاز, داشتی, اینکه, بخوای, میگف, آدمتنها, بودنم, مریض, افسرده, باشم, حالم, بهتره, آرومترم, خودم, بلدم, خودمو, اذیت, نمیشم, شدنم, توسط, دیگه, رابطه, هرچیز, دیگهای, اینجوری, میخندم, میگردم, میگریم, خستهمیشم, پامیشم, خیلی, قشنگه, دلیل, خندت, اشکاتو, پاککنه, بمونه, دادنو, داشته, ناراحت, منتظر, اذیتم, میکنه, ترجیح, میدم, مننه, میتونم, معشوق, خوبی, عاشق, فابش, اونیه, میدونه, زمین, خوردن, داره, هیچوقت, نفرو, فراموش, شرایط, ۲کسی, قرارت, ۳کسی, هرگز, گذاشت, موند, بخوایی, بپرسی, کپشن, باید, شعری, بنویسم, باشد, بیایی, کمکم, تنهایی, نیایم, لازم, لبخند, بزنی, عاشقانه, نگاهم, گونه, ببوسی, بگویی, دوستت, دارم, دیوانه, حالا, الله, بعضییا, هستن, دلگیری, میخوان, باهات, بزنن, آرومت, کنن؛, اینا, کنارشون, نموده, میفهمن, نمیتونم, لحظه, میکنم, میزنم, داشتن, بهونه, میاوردن,