کپشن های مربوط به شجاع

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شجاع

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


اگه آنقدر شجاع باشی که خداحافظی کنی
زندگی با یک سلام جدید بهت پاداش میده ꔷ͜ꔷ

Take risks where necessary and have the courage to succeed‌‌

آنجا که لازمه ریسک کنید و جسارت و شجاعت موفقیت رو داشته باشید‌‌

.࿐

ʰᵃᵛⁱⁿᵍ ᵃ ˢᵒᶠᵗ ʰᵉᵃʳᵗ ⁱⁿ ᵗʰⁱˢ ᶜʳᵘᵉˡ ʷᵒʳˡᵈ ⁱˢ ᶜᵒᵘʳᵃᵍᵉ ⁿᵒᵗ ʷᵉᵃᵏⁿᵉˢˢ

داشتن یه قلب مهربان تو این دنیای بی‌ رحم شجاعته نه ضعف

God grant me the serenity to accept the things i cannot change; and the courage to change the things i can; and wisdom to know the difference

خدایا به من آرامش عطا کن تا آنچه نمیتوانم تغییر دهم را بپذیرم. شجاعت ده تا آنچه میتوانم را تغییر دهم، و خرد ده تا تفاوت این دو را دریابم

.࿐

𝑩𝒆 𝒃𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒂𝒅𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒚𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍𝒆𝒅

شجاع باش برای راه‌هایی که هنوز نرفته‌ ای🤍

「♡」

Learning to trust when you're still fragile with pain is a beautiful act of bravery.

یاد گرفتن اعتماد در زمانی که هنوز در مقابل دردی شکننده هستید، عمل زیبای شجاعت است.

.࿐

"Be brave, you will not see the light at the end of the tunnel, until you walk through the darkness."

"شجاع باش، تا زمانی که از تاریکی عبور نکنی، نور انتهای تونل را نخواهی دید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.

تنها چیزی که نیاز دارید برنامه، نقشه راه و شجاعت برای ادامه دادن به مقصد است.

.࿐

We must build dikes of courage to hold back the flood of fear.

ما باید سد های شجاعت بسازیم تا سیل ترس را مهار کنیم.

.࿐

Having a soft heart in a cruel world is courage not weakness

داشتن یه قلب رئوف تو این دنیای بیرحم،
ضعف نیست، شجاعته !


.࿐