کپشن های مربوط به دیرینه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دیرینه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

این
عشق
همان مذهب دیرینه ی ما بود...!

"معین زاده"

مثل #هوشنگ_ابتهاج خلاق باشیم،
به جای" دوستت دارم"
گاهی بهش بگیم:
"تو را می‌خواهم ای دیرینه دل‌خواه"


. .

آدمی که بهش لطف کُنیو جو گیر نشه،
آرزوی دیرینه منه :)

.࿐

این
عشق
همان مذهب دیرینه ی ما بود...!

"معین زاده"

✿ کپشن خاص ✿

امشب سه تار بغض را با غم شکسته ام
با اشک عهد خویشی دیرینه بسته ام
نی می زنم به گریه و قانون به بی کسی
تا تار میزنی تو بر این بود خسته ام.
حاشا در این زمانه که من عهد بشکنم
عمری به پای عهد تو در خود شکسته ام
رفتی و من هنوز به امید قطره ای
با اشک تشنگی به سرابی نشسته ام
هرجا گلی شگفته شد از یاد روی توست
در انتظار یاد تو چون غنچه بسته ام
دام نگاه چشم تو در صید دیگری ست
من بینوا پرنده ی از دام رسته ام.
مرجان ! به داغ آرزو آواه گشته بود
در انتظار دیدنت عمری نشسته ام

#مرجان_کلاتی_دستجردی

✍ تو را نمی دانم،
اما من دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب در راه مانده،
به تمام روزهای شیرین نیامده،
به لبخندی که یک روز بر لبمان می نشیند،
به اجابت شدن دعاهایمان،
به برآورده شدن آرزوهایمان،
به محو شدن غمهای دیرینه مان.

من دلم روشن است.
یک روز کسی از راه می رسد،
پای حرفهایش می ایستد
و دیگر ترس از دست دادنش را به دلهایمان راه نخواهیم داد.

روزی از راه می رسد
و ما برای یک روز هم که شده آنچنان که باید، زندگی می کنیم.
آری،
من دلم روشن است...

تو را نمی‌دانم
اما من دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب در راه مانده
به تمام روزهای شیرین نیامده
به لبخندی که یک روز بر لبمان می‌نشیند
به اجابت شدن دعاهایمان
به برآورده شدن آرزوهایمان
به محو شدن غم‌های دیرینه‌مان

من دلم روشن است
یک روز کسی از راه می‌رسد
پای حرف‌هایش می‌ایستد
و دیگر ترس از دست دادنش را
به دل‌هایمان راه نخواهیم داد

روزی از راه می‌رسد
و ما برای یک روز هم که شده
آنچنان که باید، زندگی می‌کنیم

آری
من دلم روشن است...

(حاتمه ابراهیم زاده)

عزیزان :

کمک کردن یکی ازسنتهای دیرینه ماایرانیها بوده وهست..میخوام پورشه بخرم!

حساب کردم هرایرانی فقط بیست تومن بریزه توحسابم به حول قوه الهی سربرج پورشه خریدم


اگه خون آریایی تو رگهاته واریز کن.

نامه ای از طرف خدا :
سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد
که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام (ضحی 1-2)
افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی
پیش پایت بگذارم او را به سخره گرفتی. (یس30)
و هیچ پیامی از پیام هایم که به تو رسید و از آن روی گردانیدی. (انعام 4)
و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام (انبیا 87)
و مرا به مبارزه طلبیدیو چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت
بر همه چیز قدرتداری. (یونس 24)
و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی
و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری (حج 73)
پس چون مشکلات از بالاو پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرو رفتند
و تمام موجودیتت لرزیدچه لرزشی، گفتم کمک هایم درراه است وچشم
دوختم ببینم که باورم میکنی امابه من گمان بردی چه گمان هایی.(احزاب 10)
تا زمین با آن فراخی برتوتنگ آمد پس حتی ازخودت هم به تنگ آمدی ویقین
کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم
تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربان ترینم در بازگشتن. (توبه 118)
وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با
منمی‌مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت
شریک کردی. (انعام 63-64)
این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی
گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هر وقت سختی به تو رسید
از من ناامید شده‌ای. (اسرا 83)
آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ (سوره شرح 2-3)
غیر از من خدایی هست که برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59)
پس کجا می روی؟ (تکویر26)
پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50)
چه چیزجزبخشندگی ام باعث شدتامرا که میبینی خودت رابگیری؟(انفطار 6)
مرا به یاد می آوری ؟
من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند
و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آن ها
بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی، و این
در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، نا امیدی
تو را پوشانده بود (روم 48)
من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و
در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم
و روزبعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم
بازگردی به این کار ادامه می دهم. (انعام 60)
من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می‌دهم (قریش 3)
رگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم (فجر 28-29)
تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده54 )
التماس دعا

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, مذهب, معین, زاده, خلاق, باشیم, دوستت, گاهی, بگیم, میخواهم, دلخواه, آدمی, کُنیو, آرزوی, کپشن, امشب, شکسته, خویشی, بسته, گریه, قانون, میزنی, خسته, حاشا, زمانه, بشکنم, عمری, رفتی, هنوز, امید, قطره, تشنگی, سرابی, نشسته, هرجا, شگفته, توست, انتظار, غنچه, دیگری, بینوا, پرنده, رسته, مرجان, آواه, گشته, دیدنت, دانم, روشن, تمام, اتفاقات, مانده, روزهای, شیرین, نیامده, لبخندی, لبمان, نشیند, اجابت, دعاهایمان, برآورده, غمهای, حرفهایش, ایستد, دادنش, دلهایمان, نخواهیم, روزی, برای, آنچنان, زندگی, کنیم, نمیدانم, مینشیند, دیرینهمان, میرسد, میایستد, میکنیم, حاتمه, ابراهیم, عزیزان, کردن, ازسنتهای, بوده, وهست, میخوام, پورشه, بخرم, حساب, کردم, هرایرانی, بیست, تومن, بریزه, توحسابم, الهی, سربرج, خریدم, آریایی, رگهاته, واریز, نامه, سوگند, وقتی, گیرد, دشمنی, افسوس, فرستادم, بگویم, پایت, بگذارم, سخره, گرفتی, پیامی, رسید, گردانیدی, انعام, کردی, هرگز, قدرتی, نداشته, انبیا, مبارزه, طلبیدیو, متوهم, گمان, بردی, خودت, قدرتداری, یونس, حالی, مگسی, توانستی, توانی, بیافرینی, چیزی, بگیرد, بگیری, مشکلات, بالاو, پایین, آمدند, چشمهایت, وحشت, رفتند, موجودیتت, لرزیدچه, لرزشی, گفتم, درراه, وچشم, دوختم, ببینم, باورم, امابه, هایی, احزاب, زمین, فراخی, برتوتنگ, ازخودت, آمدی, ویقین, پناهی, نداری, بازگشتم, بازگردی, مهربان, ترینم, بازگشتن, توبه, تاریکی, زاری, خواندی, برهانم, منمیمانی, اندوه, رهانیدم, عشقت, شریک, عادت, هرگاه, خوشحالت, رویت, طرفی, سختی, ناامید, شدهای, اسرا, برنداشتم, دوشت, باری, پشتت, سوره, خدایی, برایت, اعراف, تکویر, کدام, بیاوری, مرسلات, باعث, شدتامرا, میبینی, رابگیری, انفطار, آوری, همانم, بادها, فرستم, ابرها, آسمان, کنند, پاره, فشرده, باران, خلال, بیرون, خواست, اصابت, بزنی, افتادن, امیدی, پوشانده, روحت, جراحت, برمی, دارد, خواب, تمامی, بازمی, ستانم, آرامش, روزبعد, دوباره, انگیزانم, مرگت, سویم, ادامه, ترسی, امنیت, میدهم, قریش, رگرد, مطمئن, برگرد, دیگه, داشتن, همدیگر, تجربه, مائده, التماس,