کپشن های مربوط به سیلی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سیلی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

Life doesn't have any hands, but it can sure give you a slap sometimes.

زندگی دست ندارد، اما مطمئناً گاهی اوقات می تواند به شما سیلی بزند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

#تیکه
اینقد از همه ضربه خوردیم که باید یکیو استخدام کنیم هر نیم ساعت یک بار یه سیلی بهمون بزنه و بگه : اعتماد نکن احمق :)#تیکه
اینقد از همه ضربه خوردیم که باید یکیو استخدام کنیم هر نیم ساعت یک بار یه سیلی بهمون بزنه و بگه : اعتماد نکن احمق :)این شعر مولانا برای مخ زنی خیلی ریسکیه،احتمال بوسه یا سیلی تقریبا براش برابره،اونجا که میگه:
«هَمه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامَد»

این شعر مولانا برای مخ زنی خیلی ریسکیه،احتمال بوسه یا سیلی تقریبا براش برابره،اونجا که میگه:
«هَمه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامَد»

Sometimes i wish i was an octopus so i could slap eight people at once.

بعضی وقتا میگم کاش اختاپوس بودم که میتونستم تو صورت هشت نفر باهم سیلی بزنم.

. ⃟.

✿ کپشن خاص ✿کاش می‌فهمیدی
آدم از یک جا به بعد کنار می‌کشد
اهلی خودش می‌شود؛
مگر یک آدم
چقدر می‌تواند مهربان باشد
و تو هی سیلی بزنی به احساسش...!

#امیر_وجود

انگار از سال‌های قحطی عشق.
به صبح رسیدم!
خوابت را چنان محکم در آغوش گرفتم،
که حتی سیلیِ داغ خورشید
بَر گونه هایم بوسه. میزند...

.صبحتون بهشت.


هنوز
سیلیِ محکمِ باد را
بر گونه هایم
حس می کنم
که
میگفت:
"یادش تو را فراموش"

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, زندگی, ندارد, مطمئناً, گاهی, اوقات, تواند, بزند, تیکه, اینقد, ضربه, خوردیم, یکیو, استخدام, کنیم, ساعت, بهمون, بزنه, اعتماد, احمق, مولانا, برای, خیلی, ریسکیه, احتمال, بوسه, تقریبا, براش, برابره, اونجا, میگه, هَمه, بیازمودم, خوشترم, نیامَد, بعضی, وقتا, میگم, اختاپوس, میتونستم, صورت, باهم, بزنم, کپشن, میفهمیدی, کنار, میکشد, اهلی, خودش, میشود؛, چقدر, میتواند, مهربان, باشد, بزنی, احساسش, امیروجود, سالهای, قحطی, رسیدم, خوابت, چنان, آغوش, گرفتم, سیلیِ, خورشید, گونه, هایم, میزند, صبحتون, بهشت, هنوز, محکمِ, میگفت, یادش, فراموش,