کپشن های مربوط به فروخته

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی فروخته

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن‌که یوسف به زر ناسره بفروخته بود...


. .

سه نفر یه رادیو میخرن باقیمت ۳۰۰تومان وهر کدام ۱۰۰تومان به شاگرد فروشنده میدن ولی بعد از فهمیدن صاحب فروشگاه به شاگرد خود میگوید که رادیو را ۵۰تومان گرانتر فروخته
به او میگوید که پول را به آن ها پس دهد ولی شاگرد ۲۰تومان را خودش برمیدارد و۳۰تومان را به آنها پس میدهد پس هرکدام ۱۰تومان میگیرند

حالا هر کدام بابت رادیو ۹۰تومان داده است که جمع شان ۲۷۰تومان میشود
این پول با پولی که شاگرد برداشته میشود ۲۹۰تومان

بقیه ی پول کجاست؟

اول حدس بزن بعد جوابشو اینجا ببین ..

"هــــے,,, روزگـــــار!!"
"بہ چہ میــخـــــــــندے؟"
" بہ کــــــــــــے "
" بـہ مـــــن "
"منـــے کـہ فــــــقـط بـاختــــــمـ"
"منــــــے کہ هـمیـــشہ سـهممـ از هـــــــــرآشـنائــــے "خــــــداحافــظـے" بـود !!
هــه ،،،
بخـــــــــنـد شـــاید خـــــنـده دار باشـہ قصـہ کســـــیکہ "آدمـ فـــروشــے" نکـــــــــــرد !!
امــــا ،،"فروخته شد"

. .

جنس فروخته شده را
می توان پس گرفت، اما
حرف نسنجیده را نمی توان...

یادداشتی از «انشتین» درباره خوشبختی
که به ارزش ۱/۵۶ میلیون دلار فروخته شد.
آلبرت انشتین در این یادداشت نوشته است:
“یک زندگی آرام و ساده، شادمانه تر از موفقیتی است که با تلاطم‌های زیاد به دست می‌آید.

" ظرف عتیقه "

ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻋﯿﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ . ﺩﯾﺪ ﻛﺎﺳﻪﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ . ﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺭﻋﯿﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﻟﺬﺍ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮ ﺟﺎﻥ ﭼﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ؟ ﺭﻋﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﯾﻚ ﺩﺭﻫﻢ . ﺭﻋﯿﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﯿﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ؛ ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﯿﺶ ﺍﺯﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍهﺗﺸﻨﻪﺍﺵ ﺷﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ؟ ﺭﻋﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﻗﺮﺑﺎﻥ ، ﻣﻦ با این کاسه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ پنجاه ﮔﺮﺑﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺍﻡ ، ﻛﺎﺳﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، عتیقه است !

نتیجه گیری : ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ احمقند .

دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
در عشق تو گفتم همه افسانه خود را

غیر از تو که افروخته ای شعله به جانم
آتش نزند هیچ کسی خانه خود را

من زنده ام آخـــــر! دگری را تو مسوزان
ای شمـــــع، مرنجان دل پروانه خود را

از بهر تو سر باختن من هنری نیست
هر دلشده جان باخته جانانه ی خود را

دل کوچه به کوچه دود و نام تو گوید
باز آ، ببر این مرغک بی لانه ی خود را

با سنگ زدن از بر دلبر نشود دور
من خوب شناسم دل دیوانه خود را

منو حتی رفیقمم فروخته
منو از مرگ نترسونید
مارا نتوان پخت که ما سوخته ایم
آتش نتوان زد که برافروخته ایم

مارا نتوان شکست آسان ای دوست
هرجا که دلی شکست,ما دوخته ایم

دست ولب و جان,بدون دل مارا هیچ
جز دل همه را به مفت بفروخته ایم

چون مهر کسی خرج دل ما بشود
در قلک دل سکه ی اندوخته ایم

ما خسرو وشیرین نشناسیم به عشق
از عشق نکات دیگر آموخته ایم

از عشق همین نکته کفایت مارا
وجدان و شرف به عهد نفروخته ایم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, مفروش, دنیا, نکرد, آنکه, یوسف, ناسره, بفروخته, رادیو, میخرن, باقیمت, ۳۰۰تومان, کدام, ۱۰۰تومان, شاگرد, فروشنده, میدن, فهمیدن, صاحب, فروشگاه, میگوید, ۵۰تومان, گرانتر, ۲۰تومان, خودش, برمیدارد, و۳۰تومان, آنها, میدهد, هرکدام, ۱۰تومان, میگیرند, حالا, بابت, ۹۰تومان, داده, ۲۷۰تومان, میشود, پولی, برداشته, ۲۹۰تومان, بقیه, کجاست, جوابشو, اینجا, ببین, روزگار, میخندے, باختم, همیشہ, سهمم, هرآشنائے, خداحافظے, بخند, شاید, خنده, باشہ, کسیکہ, فروشے, توان, گرفت, نسنجیده, یادداشتی, انشتین, درباره, خوشبختی, ارزش, میلیون, دلار, آلبرت, نوشته, زندگی, ساده, شادمانه, موفقیتی, تلاطمهای, زیاد, میآید, عتیقه, کاسه, پنجاه, گیری, احمقند, دیوانه, نمودم, فرزانه, گفتم, افسانه, افروخته, شعله, جانم, نزند, زنده, دگری, مسوزان, مرنجان, پروانه, باختن, هنری, دلشده, باخته, جانانه, کوچه, مرغک, لانه, دلبر, نشود, شناسم, رفیقمم, نترسونید, مارا, نتوان, سوخته, برافروخته, شکست, آسان, دوست, هرجا, دوخته, بشود, اندوخته, خسرو, وشیرین, نشناسیم, نکات, آموخته, همین, نکته, کفایت, وجدان, نفروخته,