کپشن های مربوط به مُشت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مُشت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آدم باید کتابهایی بخواند که گازش می‌گیرند و نیشش می‌زنند.
اگر کتابی که می‌خوانیم مثل یک مُشت نخورد به جمجمه‌مان
و بیدارمان نکند،
پس چرا می‌خوانمیش؟
که به قول تو حال‌مان خوش بشود؟
بدون کتاب هم که میشود خوشحال بود.
تازه لازم باشد، خودمان می‌توانیم از این کتاب‌هایی بنویسیم که حال‌مان را خوش می‌کند.
ما اما نیاز به کتابخانه، نیاز به کتابهایی داریم که مثل یک ناخوش‌حالیِ سخت دردناک متاثرمان کند؛
مثل مرگ کسی که از خودمان بیشتر دوستش داشتیم،
دور از همه‌ی آدمها،
مثل یک خودکشی.
کتاب باید مثل تبری باشد برای دریای یخزده‌ی درونمان!


نامه به پدر
فرانتس کافکا

مُشت آرزوهات رو باز کن و بذار اونایی که باید برن، برن تا بیشتر از این بهت صدمه نزده‌اند.
اون آرزویی که باید برآورده بشه
صاف و آروم مثل یه پروانه خودش میاد و می‌شینه روی شونه‌ات

پیش از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگے هستید
یا اعتماد به نفس پایینے دارید؛
اطمینان حاصل کنید که توسط مُشتے احمق محاصره نشده اید ...

✿ کپشن خاص ✿

‌ما
یک مُشت
خاطره‌ایم
هرکدام
برای کسی
تلخیم... !

#ساناز_یوسفی

ما یِک مُشت خاطِره ایم
هر کدام
برایِ کسی تَلخیم ..!

#ساناز_یوسفی

‏-رو دیوارای اتاقت چرا انقدر جای مُشتِ؟
‏ زیاد سر و صدا میکنن بعضی وقتا!
‏-همسایه ها ؟
‏ نه. دیوارا.

cactos

. گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایے.
بہ کجـا رسـیدے.️
و بہ کجـا نرسـیدے.
گـاهے وَقتـا فَـقـط زنـدگـےکـن.
یاد قولهایے کـہ بہ خودت دادے نَبـاش.
یہ وقتایے شَرمنده خودت نَبـاش.
«د آخہ مَشتے تَقصیر تو نیست کِہ
تو تلاشتو کردے اما نَشـد »
یہ وقتایے جَواب خودتو نَده .
هَر کے اَزت پُرسید چرا اینجایہ زندگے گیر کردے.
"لـبـخَـنـد بزن "و بگو:
کـم نَذاشتَم .
امـّا نشد .
یہ وقتایے فَقط از زنده بودَنِت لِّذت بـبَر.
درُستہ سَختہ ولے تو تلاشتو بُکن.
دُنیا هَمینہ غَمِت نَباشہ ... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یِہ دُعْا میکُنَم.
یِہ آٰمیْن مَشتےْ بگْیْد.
خُدْاٰیْاٰ قَسَمِت میْدَم.ْ
نَزاٰرے عَروسْےِ کَسْے.
عَزاٰےِ دل کَس دیگِھ بشہ.


‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌...
.   .‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مُشترکی که در دسترس نبود ،
خاموشش کنید تا ابد...


‍‍‍‍

ما نه به خوبیِ نوشته هامونیم
نه به سیاهیِ شبامون
ما فقط،یِ مُشت سیاهی لشکریم
که هر روز تمرینِ زنده بودن میکنیم
همین

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

باید, کتابهایی, بخواند, گازش, میگیرند, نیشش, میزنند, کتابی, میخوانیم, مُشت, نخورد, جمجمهمان, بیدارمان, نکند, میخوانمیش, حالمان, بشود, بدون, میشود, خوشحال, تازه, لازم, باشد, خودمان, میتوانیم, بنویسیم, میکند, نیاز, کتابخانه, داریم, دردناک, متاثرمان, کند؛, بیشتر, دوستش, داشتیم, همهی, آدمها, خودکشی, تبری, برای, دریای, یخزدهی, درونمان, نامه, فرانتس, کافکا, آرزوهات, بذار, اونایی, صدمه, نزدهاند, آرزویی, برآورده, آروم, پروانه, خودش, میاد, میشینه, شونهات, آنکه, تشخیص, دهید, دچار, افسردگے, هستید, اعتماد, پایینے, دارید؛, اطمینان, حاصل, کنید, توسط, مُشتے, احمق, محاصره, نشده, کپشن, خاطرهایم, هرکدام, تلخیم, خاطِره, برایِ, تَلخیم, دیوارای, اتاقت, انقدر, مُشتِ, زیاد, میکنن, بعضی, وقتا, همسایه, گاهے, وَقتا, فراموش, کجایے, رسیدے, نرسیدے, فَقط, زندگےکن, قولهایے, خودت, دادے, نَباش, وقتایے, شَرمنده, مَشتے, تَقصیر, نیست, تلاشتو, کردے, نَشد, جَواب, خودتو, نَده, اَزت, پُرسید, اینجایہ, لبخَند, نَذاشتَم, امّا, زنده, بودَنِت, لِّذت, ببَر, درُستہ, سَختہ, بُکن, دُنیا, هَمینہ, غَمِت, نَباشہ, دُعْا, میکُنَم, آٰمیْن, مَشتےْ, بگْیْد, قَسَمِت, میْدَم, نَزاٰرے, عَروسْےِ, کَسْے, عَزاٰےِ, دیگِھ, مُشترکی, دسترس, نبود, خاموشش, خوبیِ, نوشته, هامونیم, سیاهیِ, شبامون, لشکریم, تمرینِ, بودن, میکنیم, همین,