پست های مربوط به شماها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شماها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

شماها دنبال عشق نیستید ، تشنه‌ی تصاحبید.

نوشته
پرنس هری یه کشور رو بخاطر یه زن ترک کرد،
اونوقت شماها هنوز نمیتونین بخاطر یه زن، یکی دیگه رو بلاک کنین .

‏پرنس هری یه کشور رو بخاطر یه زن ترک کرد،
اونوقت شماها هنوز نمیتونین بخاطر یه زن، یکی دیگه رو بلاک کنین

.  ‍ ‌‌‌‌    
∩_∩
(„• ֊ •„)♡
━━∪∪━━
I do not need myself, you who go to understand!
من به خودمم احتیاج ندارم، شماها که دیگه برید به درک!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌    

شماها نمیتونین صدامو بشنوین من تو قلبم دارم فریاد میزنمشماها انسانهایی نیستین که خودتون تعریف میکنین....

. ⃟.

‏بعضی از شماها اینقدر خوبین که من لیاقتتون رو ندارم اصن !

‏شماها هم ماماناتون کارا رو از چیزی که هست سختتر میکنن

- شماهایی که ازین بغلیا دارین،
برین بخوابین..
ماهام که نداریم ،
میریم کَپه یِ مرگمونو بذاریم......

‏٩٩٪ از شماها از افسردگی شدید رنج میبرید