پست های مربوط به سختگیر

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سختگیر

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خانواده سختگیر اینجوریه که دوستاتو از دست می دی،
چون نمی تونی باهاشون وقت بگذرونی.
ازدواج موفق نداری،
چون نتونستی آدمای زیادی میبینی.

نه رفت‌وآمدی هست که درست بشناسی،
‏شغل خوبی نمی تونی داشته باشی.

چون محدودیت باعث میشه مهارت خاصی نداشته باشی.

از اجتماع ضربه زیاد می خوری،
چون نتونستی بفهمی همه ی آدما مثل خانوادت مهربون نیستن و نباید بهشون اعتماد کنی.

کل زندگیت رفت،
چون نخواستن زندگی کنی.‌.‌.

‏آدمایی که سخت وارد رابطه میشن، سختگیر و شکاک و بی‌اعتماد نیستن؛ اونا فقط واسه احساساتشون ارزش قائلن و «تنها موندن» رو ترجیح میدن به اینکه زندگیشونو واسه آدمای زودگذر تلف کنن :))

Stop being so hard on yourself. You’re doing the best with what you know.

دست از این سختگیری نسبت به خودت بردار.
تو با اون چه که میدونی، میتونی بهترین کارارو انجام بدی...

.࿐

نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن
با خودت سختگیر نباش
از خودت مراقبت کن
یاد بگیر که چگونه بارها
و بارها خودت را ببخشی
با خودت ضدیت نداشته باش
آن‌گاه شکوفا خواهی شد.

زندگے واسہء کسے دل نمےسوزونہ،
منتظر نمےشینہ ببینہ حرف دلت چیہ طبق خواستت جلو بره!

زندگے خمیر نیست کہ
تو دستات هر جور خواستے شکلش بدے،
زندگے چہ بخواے، چہ نخواے تو رو راهے مےکنہ!
یہ جادهء دو طرفہ نشونت مےده،
اینجا دیگہ میل خودتہ کہ
از کدوم راه برے!

اما هر دو راه انقدر سراشیبے داره،
انقدر پستے بلندے داره کہ بعد یکم راه رفتن مےفہمے هر دوش یکیہ!
دوتا راه باریڪ کہ بہ یہ شاهراه مےرسہ!
شاهراهِ تحمل...
مےتونے وسط راه انقدر گریہ کنے،
انقدر دست و پا بزنے کہ وقتے رسیدے بہ مقصد نشون بدے چقدر بےاراده بودے،
مےتونےام مثل یہ سنگ سفت و محکم باشے!

ببین زندگے سخت مےگیره کہ تو پختہ بشے، امتحاناے آبکے رو کہ همہ بیست مےشن!
زندگے معلم سختگیریہ، اما تو
اون دانش آموزے باش کہ حتے یڪ سؤالم بےجواب نمےزاره...

سؤال زندگے اینہ:
تحمل آزارایے کہ قراره ببینے دارے؟
پس محکم جوابشو بده و بگو
تو همون طوفانے هستے کہ
جلوے هیچ بادے کم نمیارے!

تقریبا 1ماه پیش یه متنو دادم داداشم ترجمه کنه خیلیم اصرارکردم ک وقت نداره بگه چون استاد درسش سختگیره ونمره شم واسم واقعا مهمه...امروز مسیج داده"وقت نکردم نگاه بندازم"
من داشتم دیوونه میشدم بعد 1ساعت حرص خوردن پیام نوشتم"ازت متنفرم"بعد مثه اوسکلا send to all کردم:((((
حالا جواب اینارو داشته باشین :
پری : me too
.
کیانا : ب درک ایکبیریه از خود راضی!!!
.
.
مینا : بخدا تقصیر من نبود اون اول زنگ زد
.
.
دخترخالم : باز خل شدی
.
دایی کوچیکم : ناراحت نشو یکی دیگه میخرم واست
.
عمه : باشه فقط بگو از کجا فهمیدی؟
.
.
.
.
مخاطب بسیار بسیار خاصم : بالاخره باید میفهمیدی....
.
حالا بماند ک چند نفرم زنگ زدن گفتن "قطع نکن بذار اول توضیح بدم!!!!!
.
.
من هنوز تو شوکم بچه ها...فقط عاشق داداشمم,جواب داد"من که دوست دارم"

یکی اون قرصای اعصابمو با یه لیوان آب بده دستم:/

مادر وپدرای خیلی سختگیر
بهترین دروغگوها رو تحویل جامعه میدن!!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خانواده, سختگیر, اینجوریه, دوستاتو, تونی, باهاشون, بگذرونی, ازدواج, موفق, نداری, نتونستی, آدمای, زیادی, میبینی, رفتوآمدی, درست, بشناسی, خوبی, داشته, باشی, محدودیت, باعث, میشه, مهارت, خاصی, نداشته, اجتماع, ضربه, خوری, بفهمی, خانوادت, مهربون, نیستن, نباید, بهشون, اعتماد, زندگیت, نخواستن, آدمایی, وارد, رابطه, میشن, شکاک, بیاعتماد, نیستن؛, اونا, واسه, ارزش, قائلن, تنها, موندن, ترجیح, میدن, اینکه, زندگیشونو, زودگذر, سختگیری, نسبت, خودت, بردار, میدونی, میتونی, بهترین, کارارو, انجام, عاشقانه, رفتار, نباش, مراقبت, بگیر, چگونه, بارها, ببخشی, ضدیت, آنگاه, شکوفا, خواهی, زندگے, واسہء, نمےسوزونہ, منتظر, نمےشینہ, ببینہ, خواستت, خمیر, دستات, خواستے, شکلش, بخواے, نخواے, راهے, مےکنہ, جادهء, طرفہ, نشونت, مےده, اینجا, دیگہ, خودتہ, کدوم, انقدر, سراشیبے, داره, پستے, بلندے, رفتن, مےفہمے, یکیہ, دوتا, باریڪ, شاهراه, مےرسہ, شاهراهِ, تحمل, مےتونے, گریہ, بزنے, وقتے, رسیدے, مقصد, چقدر, بےاراده, بودے, مےتونےام, محکم, باشے, مےگیره, پختہ, امتحاناے, آبکے, بیست, مےشن, معلم, سختگیریہ, دانش, آموزے, سؤالم, بےجواب, نمےزاره, اینہ, آزارایے, قراره, ببینے, دارے, جوابشو, همون, طوفانے, هستے, جلوے, بادے, نمیارے, تقریبا, متنو, دادم, داداشم, ترجمه, خیلیم, اصرارکردم, نداره, استاد, درسش, سختگیره, ونمره, واسم, واقعا, مهمه, امروز, مسیج, داده, نکردم, بندازم, داشتم, دیوونه, میشدم, ساعت, خوردن, پیام, نوشتم, متنفرم, اوسکلا, حالا, اینارو, باشین, کیانا, ایکبیریه, راضی, مینا, بخدا, تقصیر, نبود, دخترخالم, دایی, کوچیکم, ناراحت, دیگه, میخرم, باشه, فهمیدی, مخاطب, بسیار, خاصم, بالاخره, میفهمیدی, بماند, گفتن, بذار, توضیح, هنوز, شوکم, داداشمم, دارم, قرصای, اعصابمو, لیوان, دستم, مادر, وپدرای, دروغگوها, تحویل, جامعه,