پست های مربوط به زخمیِ

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زخمیِ

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

سکوت نکنید!
"سکوت" ؛ بزرگترین اشتباهِ آدم‌هاست، وقتی رابطه‌ای به سراشیبیِ تردید رسیده، وقتی حرف‌های زیادی برای گفتن و توضیحاتِ ناگفته‌ای برایِ شنیدن هست؛ شاید "سکوت"، بی‌رحمانه‌ترین حالتِ کنار کشیدن باشد.
بیشترِ آدم‌ها مترجمِ خوبی برایِ سکوت نیستند
آدم‌ها زخمیِ سکوت‌اند و ترجمه‌ای جز بی‌توجهی و تردید، برایش ندارند
حرف بزنید!
حرف نزدن، اسلحهٔ خاموشی‌ست، رویِ شقیقهٔ روابط و آرامش آدم‌ها
باور کنید "سکوت"، همه‌چیز را بدتر می‌کند...
سکوت نکنید...

سکوت نکنید!
"سکوت" ؛ بزرگترین اشتباهِ آدم‌هاست... وقتی رابطه‌ای به سراشیبیِ
تردید رسیده،
وقتی حرف‌های زیادی برای گفتن و توضیحاتِ ناگفته‌ای برایِ شنیدن هست؛ شاید "سکوت"، بی‌رحمانه‌ترین
حالتِ کنار کشیدن باشد...
بیشترِ آدم‌ها مترجمِ خوبی
برایِ سکوت نیستند؛
آدم‌ها زخمیِ سکوت‌اند و
ترجمه‌ای جز بی‌توجهی و تردید،
برایش ندارند
حرف بزنید!
حرف نزدن، اسلحهٔ خاموشی‌ست،
رویِ شقیقهٔ روابط و آرامش آدم‌ها
باور کنید "سکوت"،
همه‌چیز را بدتر می‌کند...
سکوت نکنید...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌


سکوت نکنید!
"سکوت" ؛ بزرگترین اشتباهِ آدم‌هاست، وقتی رابطه‌ای به سراشیبیِ تردید رسیده، وقتی حرف‌های زیادی برای گفتن و توضیحاتِ ناگفته‌ای برایِ شنیدن هست؛ شاید "سکوت"، بی‌رحمانه‌ترین حالتِ کنار کشیدن باشد.
بیشترِ آدم‌ها مترجمِ خوبی برایِ سکوت نیستند
آدم‌ها زخمیِ سکوت‌اند و ترجمه‌ای جز بی‌توجهی و تردید، برایش ندارند
حرف بزنید!
حرف نزدن، اسلحهٔ خاموشی‌ست، رویِ شقیقهٔ روابط و آرامش آدم‌ها
باور کنید "سکوت"، همه‌چیز را بدتر می‌کند...
سکوت نکنید...

سکوت نکنید !!!

"سکوت" ؛ بزرگترین اشتباهِ آدم‌هاست، وقتی رابطه‌ای به سراشیبیِ تردید رسیده، وقتی حرف‌های زیادی برای گفتن و توضیحاتِ ناگفته‌ای برایِ شنیدن هست؛ شاید "سکوت"، بی‌رحمانه‌ترین حالتِ کنار کشیدن باشد.
بیشترِ آدم‌ها مترجمِ خوبی برایِ سکوت نیستند!
آدم‌ها زخمیِ سکوت‌اند و ترجمه‌ای جز بی‌توجهی و تردید، برایش ندارند!
حرف بزنید!
حرف نزدن، اسلحهٔ خاموشی‌ست، رویِ شقیقهٔ روابط و آرامش آدمها!
باور کنید "سکوت" ، همه چیز را بدتر می‌کند ...
سکوت نکنید !

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

ما مناسب ترین آدمهای ممکن بودیم برایِ هم،
که توی نامناسب ترین زمانِ ممکن برخوردیم به هم...
#تُ خسته بودی از زخم هایِ روی تنت،
من خسته از مرهم گذاشتن روی تنِ زخمیِ آدمها و نماندنشان...

.کپشن خاص.

ما مناسب ترین آدمهای ممکن بودیم برایِ هم،
که توی نامناسب ترین زمانِ ممکن برخوردیم به هم...
تو خسته بودی از زخم هایِ روی تنت،
من خسته از مرهم گذاشتن روی تنِ زخمیِ آدمها و نماندنشان...
#فاطمه_جوادی

✿ کپشن خاص ✿

"سکوت" ؛ بزرگترین اشتباهِ آدمهاست، وقتی رابطه‌ای به سراشیبیِ تردید رسیده، وقتی حرفهای زیادی برای گفتن و توضیحاتِ ناگفته‌ای برایِ شنیدن هست؛ شاید "سکوت" ، بی‌رحمانه‌ترین حالتِ کنار کشیدن باشد .
بیشترِ آدمها مترجمِ خوبی برایِ سکوت نیستند !
آدم ها زخمیِ سکوت‌اند و ترجمه‌ای جز بی‌توجهی و تردید، برایش ندارند!
حرف بزنید !
حرف نزدن ، اسلحه‌ی خاموشی‌ست، رویِ شقیقه ی روابط و آرامش آدمها !
باور کنید "سکوت" ، همه چیز را بدتر میکند ...
سکوت نکنید !

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

آرام بگیر امشب، ما هر دو پُر از دردیم
در آتش و یخبندان، داغیم ولی سردیم

داغیم، نمی‌فهمیم تا فاجعه راهی نیست
سردیم، نمی‌خواهیم از فاجعه برگردیم

از مرهمِ یکدیگر تا زخمیِ هم بودن
راهی است که بی‌مقصد، با عشق سفر کردیم

شعریم و نمی‌خوانیم، شوقیم و نمی‌خواهیم
چشمیم و نمی‌بینیم، سبزیم ولی زردیم

این فصلِ پریشان را برگی بزن و بگذر
در متنِ شب بی‌ماه، دنبالِ چه می‌گردیم؟

بیداریِ رویایی، دیدی که حقیقت داشت
ما خاطره‌هامان را از خواب نیاوردیم

تردید نکن در شوق، تصمیم نگیر از خشم
آرام بگیر امشب، ما هر دو پُر از دردیم.

هر پسربچه که راهش به خیابان تو خورد

یک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مُرد

من تو را دیدم و آرام به خاک افتادم

و از آن روز که در بندِ توام آزادم

چشممان خورد به هم،صاعقه زد پلکم سوخت

نیزه ای جمجمه ام را به گلوبند تو دوخت

سَرم انگار به جوش آمد و مغزم پوسید

سرطانی شدم و مرگ لبم را بوسید

دوزخِ نی شدم و شعله دواندم به تنت

شعله پوشیدم و مشغولِ پدر سوختنت

به خودم آمدم انگار تویی در من بود

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود

پیش چشم همه از خویش یَلی ساخته ام

پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

ناگهان دشنه به پشت آمد و تا بیخ نشست

ماه من روی گرفت و سر مریخ نشست

آس ِ در مشتِ مرا لاشخوران قاپ زدند

کرکسان قاعده را از همه بهتر بلدند

چایِ داغی که دلم بود به دستت دادم

آنقدر سرد شدم،از دهنت افتادم

و زمینی که قسم خورد شکستم بدهد

و زمان چَنبره زد کار به دستم بدهد

تو نباشی من از آینده ی خود پیرترم

از خر زخمیِ ابلیس زمین گیر ترم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

سکوت, نکنید, بزرگترین, اشتباهِ, آدمهاست, وقتی, رابطهای, سراشیبیِ, تردید, رسیده, حرفهای, زیادی, برای, گفتن, توضیحاتِ, ناگفتهای, برایِ, شنیدن, هست؛, شاید, حالتِ, کنار, کشیدن, باشد, بیشترِ, مترجمِ, خوبی, نیستند, زخمیِ, سکوتاند, ترجمهای, بیتوجهی, برایش, ندارند, بزنید, نزدن, اسلحهٔ, خاموشیست, رویِ, شقیقهٔ, روابط, آرامش, باور, همهچیز, بدتر, میکند, نیستند؛, مناسب, آدمهای, ممکن, بودیم, نامناسب, زمانِ, برخوردیم, خسته, هایِ, مرهم, گذاشتن, نماندنشان, کپشن, اسلحهی, بگیر, امشب, دردیم, یخبندان, داغیم, سردیم, نمیفهمیم, فاجعه, راهی, نمیخواهیم, برگردیم, مرهمِ, یکدیگر, بودن, بیمقصد, کردیم, شعریم, نمیخوانیم, شوقیم, چشمیم, نمیبینیم, سبزیم, زردیم, فصلِ, پریشان, برگی, بگذر, متنِ, بیماه, دنبالِ, میگردیم, بیداریِ, رویایی, دیدی, حقیقت, داشت, خواب, نیاوردیم, تصمیم, نگیر, پسربچه, راهش, خیابان, میدان, مُرد, دیدم, افتادم, بندِ, توام, آزادم, چشممان, صاعقه, پلکم, سوخت, نیزه, جمجمه, گلوبند, دوخت, سَرم, انگار, مغزم, پوسید, سرطانی, بوسید, دوزخِ, شعله, دواندم, پوشیدم, مشغولِ, سوختنت, خودم, آمدم, تویی, بستن, خویش, یَلی, ساخته, چشمان, انداخته, ناگهان, دشنه, نشست, گرفت, مریخ, مشتِ, لاشخوران, زدند, کرکسان, قاعده, بهتر, بلدند, چایِ, دستت, دادم, آنقدر, دهنت, زمینی, شکستم, بدهد, چَنبره, دستم, نباشی, آینده, پیرترم, ابلیس,