کپشن های مربوط به سوزیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سوزیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


✿ کپشن خاص ✿

ما تقصیر نداشتیم
ما فقط کمی زیادی دوستشان داشتیم
آنقدر بزرگشان کردیم که روز به روز کوچکتر شدیم
آنقدر مهربانی کردیم که دلشان را زدیم
آنقدر محبت کردیم که وظیفه امان شد
به همین راحتی عادی شدیم و از ما گذشتند
به سرعت برق جایمان را به کسی دادند
بلاک شدیم تا دوستت دارم هایمان را نشنوند
پشت سرمان حرف زدند
تا شاید کوچکتر از این شویم
ما دیگر کوچک نمی شویم
ما دوست هایمان را داشته ایم
بخشش هایمان را کرده ایم
ولی فراموش نکرده ایم
هنوز می سوزیم
از رفتن آنکه رفته
یا از عشقی که به پای نا اهلش سوزانده ایم
فرقی نمی کند،
ما دیگر نه دلی داریم برای او
نه جای خالی بر صندلی روبرو
در کافه همیشگی
تنها می رویم
قهوه امان را میخوریم
سیگارمان را می کشیم
و می رویم پی زندگی مان !

#آریا_نوری

خیلی هامون یه روز مجبور میشیم در حالی که بهشتمون تو آغوش یکی دیگه جا مونده
تو جهنم آغوش یکی دیگه بسوزیم...

بگذار بسوزیم
ما که دادمان
به آسمان نرسید ....

شاید "دودمان" برسد......


.

#توئیت

همه یه #خرِ درون داریم که‌زیادی‌دلسوزیمون
‌میشه‌حکایتِ‌این‌شخص:
شخصی همه شب بر سَرِ بیمار گریست
چون صُبح شد او بمُرد و بیمار بزیست ..
#سعدی

فکر می کنم هنر اصلی هنر فاصلـــــه هاست.
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور یخ می زنیم. باید یادبگیریم جای درست و دقیق را پیدا و همان جا بمانیم...!

دیوانه وار
#کریستین_بوبن
. .

خیلی هامون یه روز مجبور میشیم در حالی که بهشتمون تو آغوش یکی دیگه جا مونده
تو جهنم آغوش یکی دیگه بسوزیم...

✿کپشن خاص ✿

فکر می‌کنم هنر اصلی، هنر فاصله‌هاست
زیاد نزدیک به‌هم می‌سوزیم و زیاد دور از هم یخ می‌زنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا و همان‌جا بمانیم...

#کریستین_بوبن

مگه نمیگن گناه پدر رو پای پسر نمینویسن؟
پس چرا وقتی آدم و حوا سیب رو خوردن ما باید به گناه اون تو این دنیا بسوزیم؟

✿ کپشن خاص ✿

ما تقصیر نداشتیم
ما فقط کمی زیادی دوستشان داشتیم
آنقدر بزرگشان کردیم که روز به روز کوچکتر شدیم
آنقدر مهربانی کردیم که دلشان را زدیم
آنقدر محبت کردیم که وظیفه امان شد
به همین راحتی عادی شدیم و از ما گذشتند
به سرعت برق جایمان را به کسی دادند
بلاک شدیم تا دوستت دارم هایمان را نشنوند
پشت سرمان حرف زدند
تا شاید کوچکتر از این شویم
ما دیگر کوچک نمی شویم
ما دوست هایمان را داشته ایم
بخشش هایمان را کرده ایم
ولی فراموش نکرده ایم
هنوز می سوزیم
از رفتن آنکه رفته
یا از عشقی که به پای نا اهلش سوزانده ایم
فرقی نمی کند،
ما دیگر نه دلی داریم برای او
نه جای خالی بر صندلی روبرو
در کافه همیشگی
تنها می رویم
قهوه امان را میخوریم
سیگارمان را می کشیم
و می رویم پی زندگی مان !

#آریا_نوری

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

فاصله, هاست, زیاد, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, هستند, آرزوهایت, بهترین, خودم, برای, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, دیگر, همیشه, رنگهایش, نیست, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, نیستند, کپشن, تقصیر, نداشتیم, زیادی, دوستشان, آنقدر, بزرگشان, کردیم, کوچکتر, شدیم, مهربانی, دلشان, زدیم, محبت, وظیفه, امان, همین, راحتی, عادی, گذشتند, سرعت, جایمان, دادند, بلاک, دوستت, دارم, هایمان, نشنوند, سرمان, زدند, شاید, شویم, داشته, بخشش, کرده, نکرده, هنوز, آنکه, رفته, عشقی, اهلش, سوزانده, فرقی, داریم, خالی, صندلی, روبرو, کافه, تنها, رویم, قهوه, میخوریم, سیگارمان, کشیم, آریانوری, خیلی, هامون, مجبور, میشیم, حالی, بهشتمون, آغوش, دیگه, مونده, جهنم, بسوزیم, بگذار, دادمان, آسمان, نرسید, دودمان, برسد, توئیت, درون, شخصی, سَرِ, بیمار, گریست, صُبح, بمُرد, بزیست, سعدی, اصلی, یادبگیریم, درست, دقیق, پیدا, همان, بمانیم, دیوانه, میکنم, فاصلههاست, بههم, میسوزیم, میزنیم, همانجا, نمیگن, گناه, نمینویسن, وقتی, خوردن, دنیا,