کپشن های مربوط به گردم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی گردم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من دنبال غم می‌گردم، یا غم دنبال من می‌گرده؟


‏کلمه‌ی خونه رو خیلی دوست دارم
دارم برمی‌گردم خونه
میای خونه پیش من؟
این گل‌ها رو برای خونه گرفتم
تو برای من مثل خونه‌ای
خونه. خونه. خونه. خونه. .

دلم می خواهد اینجای راه بایستم
و کمی گریه کنم و بعد برگردم
به جنگی که هیچوقت تمام نمی شود

.࿐

نگو دورت بگردم نفسم... اینا از مد افتاده به جاش بگو :)

خدا‌وکیلی هنوز میگید دورت بگردم یا فدات بشم  ،اخه اینا چه سمیههه!!!
بیا اینجا با شعر قربون صدقش برو  هم خاصه و هم پر مفهوم:)

‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسط عصبانیت و غر زدنام‌ بهم گفت: « اما تو اینقدر باب دلمی که اگه صد بارم برگردم عقب، بازم تو رو انتخاب میکنم‌ تا بشی دلیلِ زندگیم.»

باب دلمی
که آنقدر احساسم به تو وصله

باب دلمی ..

ادامه ی روزتون دلچسب

دور سرت دیوونه وار میگردم.
از این بااحساس تر اخه ؟؟؟ بفرس براش🤌🏼

𝑰 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒊 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔

من دنبال شادی نمیگردم شادی رو به وجود میارم‌‌ .🤍

فکت:
‏«قربونت برم» پرسن‌ها نسبت به «دورت بگردم» پرسن‌ها، آدم‌های مهربون‌تری هستن.

تو رابطه ای ؟ بلد نیستی قربون صدقه
بری ؟مثل این خز و خیلا میگی دورت
بگردم زندگیم ؟
خب اشتباه میکنی عزیزمن بیا اینجا
قربون صدقه باکلاس و جدید یاد بگیر
بروز باش لطفا بسه دیگه خسته نشدی ؟.